<<< ตัวอย่างวิดีโอ เครื่องบรรจุ น้ำมัน >>>
 

ตัวอย่าง หมวดเครื่องผสม
เครื่องผสมครีมระบบสูญญกาศ
MODEL FILPAC VM

เครื่องผสม สำหรับการผสมครีม
ภายใต้สภาพสูญญกาศมีใบกวน
ใบปาด และโฮโมจิไนเซอร์
new_image

 
 
 
 
 
 
     
<<< ตัวอย่างวิดีโอ เครื่องบรรจุผง >>>
 

ตัวอย่าง หมวดเครื่องบรรจุ
เครื่องบรรจุผง
MODEL FILPAC FFF3-100AFS

เครื่องบรรจุ สำหรับการบรรจุลงซองอัตโนมัติ
ขึ้นรูปซอง-บรรจ และซีล

     
     
<<< ตัวอย่างวิดีโอ เครื่องขันฝา >>>
ตัวอย่าง หมวดลำเลียง
โต๊ะหมุน (Turn table)
MODEL FILPAC TT

เครื่องลำเลียง เครื่องนี้สามารถรับและป้อนส่งผลิตภัณฑ์
เพื่อต่อเข้าสายพาน และลำเลียงต่อไปยังเครื่องบรรจุ
   

รายละเอียด (ต่อ)>>

  

   
"เราภูมิใจ ไทยทำเอง"
<<< Company Profile >>>

บริษัท Filpac Co.,Ltd. และบริษัท Fill-A-Pack Co.,Ltd. หรือที่รู้จักกันในนาม Filpac Machines ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรประเภทบรรจุและหีบห่อจำหน่าย ทั้งในประเทศ และ ส่งออกต่างประเทศมานานกว่า 31ปี โดยมุ่งเน้นในส่วนของ Filling & Packaging Machine บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จะเห็นได้จากการเลือกใช้แต่อุปกรณ์ที่ดีที่สุด สำหรับ Model ต่างๆ สิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าบริษัทได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ามานาน คื่อการที่ Filpac Machine มีอยู่แพร่หลายในหลายวงการโดยที่ มิได้มีฝ่ายการตลาดแต่อย่างใด

 
ข่าวประชาสัมพันธ
บริษัท ฟีลแพค จำกัด และ ฟีลาแพค จำกัด ได้สร้างคลับเฮาส์
เพื่อเป็นที่รับรองและสันทนาการ แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า
ซึ่งจะเปิดให้บริการ เร็วๆ นี้
new_image
 
  หน้าหลัก ค้นหาข้อมูล (Goggle) Packaging World Festo Company  
   
  Copyright(C)2007  บริษัท ฟีลาแพค จำกัด และ บริษัท ฟีลแพค จำกัด ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
สำนักงาน: __________________________________________________โรงงาน:
77 ซอยอิสสระชัย แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 _______________ 29 หมู่ที่ 6 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
 โทรศัพท์: +66-2374-8555-7, +66-2732-0650-4 ___________________ โทรศัพท์: +66-3859-2333-40
 โทรสาร: +66-2374-9968, +66-2732-0655 ___________________________โทรสาร: +66-3859-2341-42

 แนะนำติชม:filapac@filapac.com,filpac_filpac@yahoo.com  ข้อมูลเพิ่มเติม:filapac@filapac.com, filpac_filpac@yahoo.com