เครื่องขันปิดฝาอัตโนมัติหัวเดี่ยว
MODEL FILPAC ICAP-1SC

 

[ยังสร้างไม่เสร็จ]

 
เครื่องขันฝาอัตโนมัติ ความเร็วปานกลาง 30-60 ขวด/นาที ใช้ประกอบต่อจากเครื่องบรรจุอัตโนมัติแถวตรง, ระบบ Indexing Star Wheel ให้ความสะดวกในการเปลี่ยนขนาดขวด หัวขันเดี่ยวควบคุมแรงบิด สายพานตีนตะขาบยาว 2.4 เมตร
 

 

 

 


     

กลับเมนูหลัก (Back)